Lempok Durian

Salah satu makanan tradisional yang dapat dijumpai di beberapa tempat ini dinamai wajik durian atau familiar dengan lempok durian. Jenis makanan...