Kasembadanku

ilustrasi puisi jawi
aku durung iso
nyembadani urip
sing kudu wani dilakoni
nggo ati sing tatag iki
kabeh butuh digulawenthah
anane atiku mergo urip iki
kudu kebacut
kebacut wani
tatag dilakoni
tatag diugemi
apa kui Gusti, duit, pengarep-arep,
impen-impenan, kekarepan wujud katresanan
ora iso selak aku kudu duwe daya
dayane menungsa sing kudu
iso nyembandani urip
wis tau urip rekasa
ning ora kudu rekasa saklawase
wis tau urip prihatin
ning dudu mung mandeg neng prihatin thok
nek pancen obah iso mamah
urip iki ora mung waton ngobahke :
daya, donga, lan laku
ning manunggal dadi siji obah nyawiji karo panguripan
tresnaku katresnan isih ajar mbrangkang
durung mlaku apa maneh wis iso playon
tresna sing isih duwe dasar nggayuh pepinginan
ning pepinginan sing keganjel kahanan
Gusti kahanan iki apa sejatine ?
urip-uripan, waton urip utawa urip ?
dongaku…
Gustiku…
tresnaku…
dayaku…
uripku…
kui kabeh kasembadanku
kasembadan urip sing tak ugemi
koyo ageman sing tak nggo
pas aku agek nglakoni sembayangku
kanggo nyembayangke urip lan katresnanku
Elyandra Widharta – tengahing Agustus, 2010 lingsir wengi